Somos Sur

Stichting Vrienden van Somos Sur

Wat doet Somos Sur

Somos Sur -dat staat voor "WIJ ZIJN HET ZUIDEN"-  is een kleine educatieve organisatie in Cochabamba die zich richt op een open communicatie over actuele maatschappelijke ontwikkelingen, die spelen in Bolivia en in de wereld.   Somos Sur wordt geleid door een aantal actieve vrouwen en tijdelijke medewerkers en stelt zich onafhankelijk op. Somos Sur wil de processen van sociale verandering in Bolivia versterken door educatieve en informatieve activiteiten. 

 

Somos Sur houdt het klein, dicht bij de mensen. Informatie verschaffen via internet; een webpagina -www.somossur.net - met dossiers rond vele thema's; video's en boekjes rond economische, politieke en sociale thema's; uitlenen van materialen voor bijeenkomsten en steun aan basisgroepen; cursussen voor vrouwen om geweld te voorkomen; jongeren opleiden rond thema's die in Bolivia en in de wereld spelen. 

  

Voor een actueel overzicht van activiteiten zie onderstaande foto's met toelichtende tekst.

 

  Somos Sur  wil bijdragen aan de ontwikkeling van het Boliviaande volk door informatie toegankelijk te maken en te bouwen aan een duurzame en democratische samenleving. Dat doet Soms Sur  in samenwerking met bestaande organisaties of zij stimuleert nieuwe initiatieven om tot actie te komen.

 

Somos Sur heeft voornamelijk inkomsten uit eigen bijdragen daarbij helpt de Stichting "Vrienden van Somos Sur" een handje mee; en voor specifieke activiteiten  van aanverwante organisaties maken ze het mogelijk bijdragen van solidaire organisaties te verkrijgen.

Een belangrijke kernactiviteit is het verspreiden van informatie, en daarnaast wordt  persoonlijke hulp geboden, dat kan zijn door het verschaffen van  medicijnen; persoonlijke steun en begeleiding in crisissituaties; verlenen studiebeurs e.d.

Gezien het budget is dit alleen mogelijk in individuele gevallen.

 

Thema: no mas violencia.

 

Een belangrijke activiteit is om samen met andere organisaties en de overheid in Cochabamba te zoeken naar een juiste balans bij het nemen van maatregelen  tegen uitbraken van geweld op straat. Ook geweld tegen vrouwen hoort daarbij.  Somossur maakt deel uit van de groep "defensores" waarin NGO's, kerk en actiegroepen samen werken. 

 

 

Kampagnes rond thema's als Glifosaat en genetische modificatie, met name van mais, welk tot het basisvoedsel behoort van Bolivia. De actie is er op gericht om inheemse producten  te redden van de introductie van transgenicos (OGM's) en producten als Round Up/glifosaat. Rond dit belangrijke thema dat met productie en consumptie te maken heeft, is een Platform opgezet dat een belangrijke website bijhoudt waar veel bezoeken worden afgelegd.

Zie hier: www.bolivialibredetransgenicos.blogspot.com 

Somos Sur geeft een helpende hand bij het formuleren van plannen, projecten, cursussen en didactisch materiaal, gericht op de onafhankelijkheid en ontwikkeling van de indiaanse  boer, georganiseerd in "CONAMAQ organico", zeker nu  een verdeel en heerspolitiek vanuit de staat probeert de basisorganisaties te manipuleren. De deur staat open voor debat, contacten leggen, fotokopieën maken, een affiche drukken of het uitlenen van materiaal, boeken of datashow. Kijk eens op de FACE CIDOB-CONAMAQ

Somos Sur maakt deel uit van het Platform COLI (wat betekent organische coca, vrij en geïnformeerd). Deze Platform maakt studies, organiseert Forums, maakt materiaal en tracht een alternatieve politiek samen met cocaboeren, universiteiten en onderzoekers onder ogen van de regering en de bevolking te brengen.

 

Zie de webpage: www.colibolivia.blogspot.com, waar belangrijke documenten staan opgeslagen

In het kader van de "Comunidad Bolivia Libre de Violencia" organiseert Somos Sur wekelijks cursussen voor vrouwen om beter voor zichzelf en zo ook voor de ander te kunnen zorgen - we noemen het "auto-sociocuidado" (zie Facebook/comunidad Bolivia libre de violencia).

Deze activiteit wordt uitgevoerd in het kader van de solidariteitsactie van Mensen met een Missie (Den Haag), samen met andere partners. 

Ook een activiteit als "Biodanza" vergroot de zelfstandigheid van vrouwen.  

Ronde Tafel Gesprekken

Heel informatief zijn de ronde tafel gesprekken tussen deelnemers uit Bolivia, België en Nederland. Er wordt gesproken over thema's als ontbossing; covid, verkiezingen, biobrandstoffen e.d.. Daarbij komt ook de relatie tussen Bolivia en Europa aan de orde.

Wie op You Tube zoekt onder de term "ronde tafel Bolivia" kan kennis nemen van de gehouden gesprekken in het Nederlands.