Somos Sur

Stichting Vrienden van Somos Sur

BOLIVIA NU

 

In de Nederlandse pers lezen we heel weinig over Bolivia. Onze vrienden in Bolivia houden ons op de hoogte, daarom hier een korte impressie :

 

de politieke situatie

 

De huidige regering wordt geleid door de MAS (beweging voor socialisme) met als president Luis Arce. De voorzitter van de partij is Evo Morales, de voormalige president, die was gevlucht naar Mexico maar is nu weer terug in het land en probeert zijn leiderspositie te verstevigen. Grote spanningen zijn er met de groot grondbezitters in Santa Crux, de economische hoofdstad van Bolivia, die zich weinig aantrekken van de regering in La Paz, de bestuurlijke hoofdstad van Bolivia. De politieke spanningen leiden af van de grote thema's die spelen.

 

grondstoffen

 

Bolivia is rijk aan grondstoffen als goud, aardgas, aardolie, lithium en kent een grote landbouwsector . Door de huidige situatie op de wereldmarkt , hoopt Bolivia te kunnen profiteren van meer export. Maar hoe dat precies moet en wat de nadelen zijn voor Bolivia zelf is niet duidelijk en worden niet grondig besproken. Zo bemoeit China zich met de goudwinning en export van vlees en staan buitenlandse bedrijven klaar hun voordeel te doen met deze situatie.

 

rechtsbescherming

 

Op dit terrein spelen vele onderwerpen. Het recht op abortus is een actueel thema. Een meisje dat zwanger raakte na een verkrachting wordt het recht op abortus betwist, waarbij de katholieke kerk een grote rol speelt. Ook seksueel geweld binnen families en tegen vrouwen is een groot thema. De benoeming van de nieuwe ombudsman voor mensenrechten leidt tot politieke spelletjes...de onafhankelijkheid is in het geding.

 

klimaat en milieu

 

Er zijn grote overstromingen van rivieren in het gebied van Santa Cruz en elders in het land is sprake van grote droogte. Ontbossing is een belangrijke thema. De landbouwsector wil meer soja, vlees  en melk produceren, maar wat betekent dat voor het aantal koeien en de gevolgen voor het milieu. Dit soort vragen komen te weinig aan bod. Ook weer wel begrijpelijk in een land dat zeer arm is.

 

sociale onrust

 

De inflatie slaat toe en de werkloosheid onder jongeren is groot. Dat leidt tot meer straatcriminaliteit.

De indiening van een wet tegen illegale winsten is na veel protesten ingetrokken. Het werd gezien als een poging om de informele economie (o.a. drugshandel) aan banden te leggen en groot grondbezit meer fiscaal te belasten. De regering in La Paz wil wel en heeft het geld hard nodig maar er is veel tegenstand. Deze machtsstrijd tussen politieke elites verlamt de vooruitgang .

 

opgesteld 15-11-2023