Somos Sur

Stichting Vrienden van Somos Sur

                                                                                                 

 

 

 

Deventer, 15 november 2023

 

 

Beste familie, vrienden, kennissen en belangstellenden,

 

 

Het is moeilijk om in de vele belangen die in Bolivia spelen de juiste weg te vinden naar een betere wereld. Juist in zo’n situatie is het noodzakelijk om steun en hulp te bieden aan hen die een steentje bijdragen aan het zoeken naar nieuwe wegen. Communicatie, informatie, educatie en onderwijs zijn de peilers waarop een democratisch Bolivia  moet worden gebouwd. Het zijn deze peilers waar Somos Sur zich vanaf 2005 op richt.

 

Maria Lohman werkt met haar kleine overzichtelijke organisatie Somos Sur  en met  veel enthousiasme en grote inzet aan de website van Somos Sur, publicaties, forums, educatieve programma’s voor jongeren, vrouwen, studenten enz. 

Onder Wat doet Somos Sur geven we een korte samenvatting van het werk van Somos Sur.   De  website van Somos Sur  zelf (www.somossur.net) geeft een rijkelijk overzicht van actuele thema’s .

 

Vanaf 2005 blijft Somos Sur financieel op de been door gelden uit eigen inkomsten, de stichting “Vrienden van Somos Sur” en projectsubsidies.  Op deze manier kan Somos Sur het werk voort zetten op een onafhankelijke wijze.

 

De afgelopen jaren heeft de Stichting Vrienden van Somos Sur een vast bedrag per maand naar Somos Sur kunnen overmaken; met Uw steun kunnen we dit voortzetten en mogelijk wat verhogen.

 

  • De stichting Vrienden van Somos Sur is blij met ieder bedrag dat donateurs willen schenken. Een eenmalige donatie kunt u direct overmaken op rekeningnummer 1038.27.005 t.n.v. de Stichting Vrienden van Somos Sur te Deventer.  Vanuit het buitenland hebt u een IBAN en BICnummer nodig: IBANnummer : NL 92 RABO 0103827005 (alles aan elkaar) en BICnummner: RABONL2U    
  • Daarnaast wil het bestuur van de Stichting u als donateurs attent maken op de mogelijkheid van "slim geven", dat is geven met een belastingvoordeel. U legt de gift voor minimaal 5 jaar vast door middel van een schenkingsovereenkomst. Sinds januari 2014 hoeft u hiervoor niet meer naar de notaris. Voordeel: u kunt u gift jaarlijks voor 100% aftrekken van uw belastbaar inkomen.   

 

 Wanneer u voelt voor een periodieke gift  kunt u onderstaande  schenkingsovereenkomst  downloaoden.  Uiteraard zijn wij ook bereid nadere vragen te beantwoorden. 

U kunt ons benaderen via het kopje contact van onze website www.vriendenvansomossur.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

bestuur van de vrienden van Somos Sur

 

           

Dineke Leliefeld, secretaris,

Gerard Freijzer, penningmeester,

Florimond Fick, voorzitter,   

 

Schenkingsovereenkomst
Een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst. Na tekening aan ons toesturen en ontvangt u een getekend exemplaar retour. Voor eventuele nadere uitleg kunt u ons altijd benaderen of kijken op www.belastingdienst.nl onder het kopje schenken.
Schenkingsovereenkomst.doc
Microsoft Word document 37.5 KB